Photo - Vizuálna dvojjazyčnosť

Čistička odpadovej vody

Szennyvíztisztító telep

This post is also available in: Magyar English

Búč – Pomenovanie inštitúcie – Maďarsko-Slovenské

CategoryVizuálna dvojjazyčnosť
TagMaďarsko-Slovenské / Pomenovanie inštitúcie / Búč
SettlementBúcs [Búč]
Year2011
Short Url
ID49580
Date Modified2017. November 18.

Found an error?

Üzenőfal